O nas

Nasza misja

Dołożyć wszelkich starań, by poprzez edukację Montessori, opartą na Bożych prawdach i szacunku do drugiego człowieka, przygotować do życia młodzież, która może zmienić ten świat na lepsze.

Generalnym celem Chrześcijańskiej Szkoły i Przedszkola Montessori jest popularyzacja wspomnianej metody nie tylko w placówkach oświatowych, ale i w kręgach nie związanych z oświatą. Możemy tego dokonać poprzez organizowanie ogólnodostępnych konferencji popularyzujących metodę Montessori, szkoleń dla nauczycieli i rodziców, dni otwartych, lekcji pokazowych oraz publikację materiałów edukacyjno – informacyjnych.

Nadrzędnym, jednak, celem jest wykształcenie młodego człowieka, który będzie:

 • samodzielny w działaniu;
 • krytyczny wobec otaczających go zdarzeń;
 • niezależny w myśleniu;
 • przygotowany do odpowiedzialnego życia w rodzinie i społeczeństwie;
 • pełen miłości do Boga i świata;

Nasza szkoła dąży do kształcenia dzieci umiejących samodzielnie podejmować decyzje. Szczęśliwych, zmotywowanych, troskliwych, empatycznych, potrafiących samodzielnie się uczyć i żyć w harmonii
ze światem.

Zwieńczeniem procesu takiej edukacji będzie młody człowiek rozwijający się społecznie oraz intelektualnie. Ciekawy świata, podchodzący do nowych wyzwań odważnie, trzeźwo myślący, potrafiący zdefiniować swoje potrzeby, komunikatywny i współpracujący z innymi zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.

Rodzice dzieci będą szczęśliwi widząc, iż proces edukacji w naszej szkole wykształcił w ich dzieciach cechy przygotowujące je do życia we współczesnym świecie. Szkoła, natomiast, będzie miała satysfakcję i pewność, że potrafiła tak odpowiednio pokierować uczniami, by dostosować się do wymogów życia codziennego.

Współpraca z rodzicami

Dla prawidłowego rozwoju dziecka jest niezwykłe istotne, aby między szkołą i rodziną istniało porozumienie i spójność w procesie wychowawczym. Szkoła ma służyć rodzinie i wspierać rodziców w budowaniu charakteru dzieci i umacnianiu ich wiary. Rodzice i nauczyciele powinni nawzajem budować swój autorytet, aby dzieci miały spójny światopogląd i obraz rzeczywistości. Dlatego też współpraca z rodzicami jest kluczowym aspektem naszej szkoły.

W naszej szkole współpraca oparta jest na deklaracji współpracy i akceptacji filozofii szkoły.

Nauczyciel jest pomocą, przewodnikiem dziecka i przyjacielem rodzin.
W naszej szkole nie ma typowych wywiadówek, podczas których rodzice dowiadują się, że „klasa nie sprawia problemów”. Tutaj 3 razy do roku obydwoje rodziców każdego ucznia spotyka się na indywidualną rozmowę z nauczycielem, będącym równocześnie opiekunem dla ich dziecka. Podczas takich spotkań rodzice wspólnie z nauczycielem omawiają talenty, mocne i słabe strony dziecka , preferowane style uczenia się, wartości, a także wspólnie wyznaczają cele edukacyjne, w osiągnięciu których pomocny może być opiekun, i planują działania zmierzające do ich osiągnięcia.

Dla wzmocnienia procesów wychowawczych w naszej szkole organizowane są liczne szkolenia, warsztaty i kursy dla rodziców dotyczące nie tylko metody Montessori, lecz również problematyki wychowania.

Przykazania Marii Montessori

 1. Dzieci uczą się wszystkiego, co dzieje się w ich otoczeniu
 2. Jeśli często krytykujesz dziecko, ono nauczy się oceniania innych
 3. Jeśli regularnie chwalisz dziecko, ono nauczy się doceniania
 4. Jeśli dziecku okazuje się wrogość, ono nauczy się walczyć
 5. Jeśli jest się uczciwym wobec dziecka, ono też będzie uczciwe
 6. Jeśli dziecko jest często wyśmiewane, stanie się osobą nieśmiałą
 7. Jeśli dziecko rozwija się w poczuciu bezpieczeństwa, nauczy się ufać innym
 8. Jeśli dziecko jest często oczerniane, rozwinie się w nim niezdrowe poczucie winy
 9. Jeśli pomysły dziecka są regularnie akceptowane, ono nauczy się czuć dobrze samo ze sobą
 10. Jeśli jest się przychylnym dziecku, ono nauczy się cierpliwości
 11. Jeśli dziecko jest wspierane w tym co robi, nabierze pewności siebie
 12. Jeśli dziecko żyje w przyjaznym środowisku i czuje się potrzebne, nauczy się znajdować miłość
 13. Nie mów źle o swoim dziecku, ani wtedy, gdy jest blisko, ani wtedy gdy nie ma go w pobliżu
 14. Koncentruj się na rozwoju tego, co dobre w twoim dziecku, tak, aby na to co gorsze nie starczyło już miejsca
 15. Słuchaj zawsze tego co ma do powiedzenia twoje dziecko, a gdy zbliży się do ciebie, by o coś zapytać lub coś skomentować, zawsze odpowiadaj
 16. Szanuj swoje dziecko nawet wtedy, gdy popełnia błędy. Naprawi je zaraz albo nieco później
 17. Bądź gotów pomóc dziecku, gdy czegoś poszukuje. Ale bądź również skłonny usunąć się w cień, gdy samo znalazło to czego szukało
 18. Gdy zwracasz się do swojego dziecka, rób to zawsze w najlepszy z możliwych sposobów. Daj jemu to co w tobie najlepsze

Organ prowadzący

Chrześcijańska Fundacja Edukacji Montessori „Chcemy”
ul. Kozacza Góra 74, 80-180 Gdańsk

NIP 5862275973,
REGON 221623721,
KRS 0000408537

Główny numer konta: 68 1020 1068 0000 1102 0330 9119

Statut Chrześcijańskiej Szkoły Montessori

Close Menu