Gdańsk Przymorze

Liceum

O placówce

Można zwiedzić nasze Liceum wirtualnie. Wejdź przez link poniżej na wirtualny spacer po budynku Szkoły:

wejdź na panoramy 360°:  spacer.chalo.pl


Strona
 internetowa Liceum:
www.chalo.pl

Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnokształcące CHALO to szkoła,  w której nie ma lekcji, klas, profili, dzwonków a nawet nauczycieli. To miejsce pozbawione gotowych odpowiedzi, gdzie proces i droga są ważniejsze od ostatecznego wyniku, a uczniowie sami decydują o wyborze przedmiotów. Towarzyszą im w tym tutorzy, którzy pomagają zaprojektować indywidualny program edukacyjny i cykl uczenia się, obejmujący pracę własną pod okiem specjalistów oraz realizację projektów. Gwarantuje to indywidualizację, usamodzielnienie się uczniów i stymulowanie ich motywacji w przestrzeni wolności i wzajemnego zaufania.

Liceum znajduje się w nadmorskiej dzielnicy Gdańska, na Przymorzu, przy ul. Jagiellońskiej 5. W bezpośrednim sąsiedztwie jest przystanek tramwajowy i autobusowy umożliwiający łatwy dojazd z centrum miasta. Nadmorska plaża, park Regana jak też  kompleks sportowy również znajdują się tuż obok.

Misją szkoły jest wszechstronny rozwój młodego człowieka oraz pomoc, by mógł on odnaleźć  swoje miejsce w życiu oraz osobiste powołanie w stopniowym zbliżaniu się ku dojrzałości chrześcijańskiej. CHALO to miejsce, w którym stwarzamy warunki do samorozwoju, przygotowując każdego ucznia do dorosłego, samodzielnego życia w rodzinie i w spoołeczeństwie.

W CHALO wykorzystujemy najbardziej skuteczne metody nauki i narzędzia pracy takie jak: metoda M.Montessori, realizacja projektów metodą eduscrum, narzędzia krytycznego myslenia, tutoring wychowawczo-rozwojowy. Wspieramy uczniów w  komunikacji interpersonalnej z wykorzystaniem treningu skutecznej komuinikacji T.Gordona.

W CHALO  uczeń :

– staje się bardziej samodzielny

– indywidualnie kieruje własną nauką

– selekcjonuje informacje

– dopasowuje tempo przyswajania informacji do własnych możliwości

– angażuje się w samokształcenie

– sam decyduje na jakim poziomie trudności chce opanować dane zagadnienie

– rozwija kreatywność, misyjność i wolontariat

– uczy się przedsiębiorczości

 

Organiazacja Pracy Liceum

Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.45. To wtedy ma miejsce spotkanie społeczności całego liceum.

Następnie rozpoczynamy podwójny blok półtoragodzinnej pracy własnej. Jest ona najważniejszym elementem dnia, kiedy to uczeń samodzielnie, we własnym tempie pracuje nad zagadnieniami, ćwiczeniami z każdego przedmiotu.

Bloki pracy własnej przedzielone są codziennie trzema krótkimi wykładami .

Po tym czasie mają miejsce konwersatoria językowe i laboratoria przedmiotowe.

Dzień kończy się pracą  w grupach uczniowskich związanych z przedmiotami rozszerzonymi oraz zajęciami dodatkowymi oraz sportowymi. 

Chrześcijańskie wychowanie

Uczymy myśleć w oparciu o fundament chrześcijańskiego postrzegania rzeczywistości.

W Chrześcijańskim Liceum CHALO fundamentem wszystkich działań i postaw jest miłość do Boga I ludzi. Stwarzamy możliwość kształtowania charakteru dziecka zgodnie z wartościami chrześcijańskimi. Wspieramy dzieci w odkrywaniu potencjału, talentów i pasji danych im od Boga. Pragniemy  wyposażyć młodzież w zanikające we współczesnym świecie wartości chrześcijańskie, które w dużej mierze przyczyniają się do zmiany otoczenia. Każdy dzień rozpoczynamy wsólną społecznością i  modlitwą uczniów i  nauczycieli. W ten sposób kształtujemy postawę zaufania, wdzięczności i zależności od Boga oraz świadomość Jego obecności każdego dnia. Codziennie czytamy Słowo Boże.

Poprzez chrześcijańskie podejście:

– pobudzamy wewnętrzna motywację do wiary, poszukiwania Boga, zainteresowania chrześcijańskimi wartościami

– uczymy myśleć w oparciu o fundament chrześcijańskiego  sposobu postrzegania rzeczywistości

– uczymy służyć Bogu poprzez służenie drugiemu człowiekowi

– uczymy skupiać się na wspólnych prawdach a nie różnicach

– uczymy odkrywać świat stworzony przez Boga i prawa jakie On ustanowił

– relacje uczeń – nauczyciel oparte są na pokorze, cierpliwości, pełnym miłości szacunku i odkrywaniu potencjału, jaki Bóg włożył w każde dziecko

Więcej informacji na: www.chalo.pl

Kadra

Nasza sympatyczna kadra zawsze służy Państu pomocą.

Nasi nauczyciele to łącznicy i pomocnicy, tłumacze skomplikowanego świata, odpowiadający na potrzeby dzieci, pozwalający im dokonywać wyborów i doskonalić się w powierzonych zadaniach. To wyselekcjonowane osoby, pełne miłości, cierpliwości i oddania, pasjonaci metody Montessori. Nauczyciele hojni, nie oceniający, niezależni, z wysokimi zasadami etycznymi i moralnymi, którzy z oddaniem, ofiarnością, cierpliwością i spokojem troszczą się i zachęcają dzieci do uczenia się. Nauczyciele, którzy udzielają pomocy tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Rekrutacja

Sprawny proces rekrutacji ułatwi Państwu zapisanie dziecka do szkoły już w kilku krokach!

Drodzy rodzice,

Dziękujemy za zainteresowanie Przedszkolem, Szkołą i/lub Chrześcijańskim Autorskim Liceum Ogólnokształcącym. Jeśli po zapoznaniu się z naszą wizją oraz ofertą edukacyjną doszliście Państwo do wniosku, że te propozycje są zgodne z Waszymi oczekiwaniami, zachęcamy do zapisania dziecka do naszej placówki.

Kontakt

Nasza sympatyczna Dyrekcja i kadra zawsze służy Państu pomocą.

Chrześcijańska Szkoła i Przedszkole Montessori,
ul. Jagiellońska 5, Gdańsk 
DYREKTOR: Beata Szulc

  • 695 640 509
  • beata.szulc@montessori.gda.pl
Close Menu