Gdańsk Przymorze

Liceum

O placówce

Można zwiedzić nasze Liceum wirtualnie. Wejdź przez link poniżej na wirtualny spacer po budynku Szkoły:

Wejdź na panoramy 360°:  spacer.chalo.pl
Strona internetowa Liceum: www.chalo.pl

Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnokształcące CHALO to szkoła,  w której nie ma typowych lekcji, klas, profili, dzwonków. To miejsce pozbawione gotowych odpowiedzi, gdzie proces i droga są ważniejsze od ostatecznego wyniku, a uczniowie sami decydują o wyborze przedmiotów, które mogą realizować w programie rozszerzonym. Towarzyszą im w tym nauczyciele-tutorzy, którzy pomagają zaprojektować indywidualny program edukacyjny i cykl uczenia się, obejmujący pracę własną pod okiem przedmiotowców oraz realizację projektów. Gwarantuje to indywidualizację, usamodzielnienie się uczniów i stymulowanie ich motywacji w przestrzeni wolności i wzajemnego zaufania.

Liceum znajduje się w nadmorskiej dzielnicy Gdańska, na Przymorzu, przy ul. Jagiellońskiej 5. W bezpośrednim sąsiedztwie jest przystanek tramwajowy i autobusowy umożliwiający łatwy dojazd z centrum miasta. Nadmorska plaża, park Regana jak też  kompleks sportowy również znajdują się tuż obok.

Misją szkoły jest wszechstronny rozwój młodego człowieka oraz pomoc, by mógł on odnaleźć  swoje miejsce w życiu oraz osobiste powołanie w stopniowym zbliżaniu się ku dojrzałości chrześcijańskiej. CHALO to miejsce, w którym stwarzamy warunki do samorozwoju, przygotowując każdego ucznia do dorosłego, samodzielnego życia w rodzinie i w społeczeństwie.

W CHALO wykorzystujemy najbardziej skuteczne metody nauki i narzędzia pracy takie jak: metoda M.Montessori, realizacja projektów metodą eduscrum, narzędzia krytycznego myslenia, tutoring wychowawczo-rozwojowy. Wspieramy uczniów w  komunikacji interpersonalnej z wykorzystaniem treningu skutecznej komuinikacji T.Gordona.

W CHALO  uczeń :

– staje się bardziej samodzielny

– indywidualnie kieruje własną nauką

– selekcjonuje informacje

– dopasowuje tempo przyswajania informacji do własnych możliwości

– angażuje się w samokształcenie

– sam decyduje na jakim poziomie trudności chce opanować dane zagadnienie

– rozwija kreatywność, misyjność i wolontariat

– uczy się przedsiębiorczości

Organiazacja Pracy Liceum

Jeśli w danym dniu uczniowie nie mają zajęć z programu rozszerzonego, przychodzą do szkoły na godzinę 9.00. Praca z przedmiotami rozszerzonymi zaczyna się o godzinie 8.00. Dwa razy w tygodniu ma miejsce spotkanie społeczności klasowej.

Następnie rozpoczynamy pracę własną. Jest ona najważniejszym elementem dnia, kiedy to uczeń samodzielnie, we własnym tempie pracuje nad zagadnieniami, ćwiczeniami z każdego przedmiotu.

Bloki pracy własnej przedzielone są codziennie półgodzinnymi wykładami, laboratoriami czy konwersatoriami.

Dzień kończy się pracą  w grupach uczniowskich związanych z przedmiotami rozszerzonymi oraz zajęciami dodatkowymi jak i sportowymi. 

Chrześcijańskie wychowanie

Uczymy myśleć w oparciu o fundament chrześcijańskiego postrzegania rzeczywistości.

W Chrześcijańskim Liceum CHALO fundamentem wszystkich działań i postaw jest miłość do Boga i ludzi. Stwarzamy możliwość kształtowania charakteru młodego człowieka zgodnie z wartościami chrześcijańskimi. Wspieramy młodzież w odkrywaniu potencjału, talentów i pasji danych im od Boga. Pragniemy  wyposażyć ich w zanikające we współczesnym świecie wartości chrześcijańskie, które w dużej mierze przyczyniają się do zmiany otoczenia. Podczas zajęć biblijnych dwa razy w tygodniu czytamy Słowo Boże, zadajemy pytania na tematy związane z wiarą, słuchamy siebie nawzajem i inspirujemy.

Poprzez chrześcijańskie podejście:

  • pobudzamy wewnętrzną motywację do wiary, poszukiwania Boga, zainteresowania chrześcijańskimi wartościami
  • uczymy myśleć w oparciu o fundament chrześcijańskiego  sposobu postrzegania rzeczywistości
  • uczymy służyć Bogu poprzez służenie drugiemu człowiekowi
  • uczymy skupiać się na wspólnych prawdach, a nie różnicach
  • relacje uczeń – nauczyciel oparte są na pokorze, cierpliwości, pełnym miłości szacunku i odkrywaniu potencjału, jaki Bóg włożył w każdego człowieka

Więcej informacji na: www.chalo.pl

Kadra

Nasza profesjonalna kadra zawsze służy pomocą młodzieży

Nasi nauczyciele to empatyczni dorośli, odpowiadający na potrzeby młodych ludzi, pozwalający im dokonywać wyborów i doskonalić się w powierzonych zadaniach. To starannie dobrane osoby, pełne miłości, cierpliwości i oddania, pasjonaci metod alternatywnych w nauczaniu. Nauczyciele – tutorzy nie oceniający, niezależni, z wysokimi zasadami etycznymi i moralnymi, którzy z oddaniem, cierpliwością i spokojem troszczą się i zachęcają młodzież do uczenia SIĘ. 

Rekrutacja

Sprawny proces rekrutacji ułatwi Państwu zapisanie dziecka do szkoły już w kilku krokach!

Drodzy rodzice,

Dziękujemy za zainteresowanie Chrześcijańskim Autorskim Liceum Ogólnokształcącym. Jeśli po zapoznaniu się z naszą wizją oraz ofertą edukacyjną doszliście Państwo do wniosku, że te propozycje są zgodne z Waszymi oczekiwaniami, zachęcamy do zapisania dziecka do naszej placówki.

Kontakt

Nasza Dyrekcja i kadra zawsze służą Państwu pomocą.

Chrześcijańska Szkoła i Przedszkole Montessori,
ul. Jagiellońska 5, Gdańsk 
DYREKTOR: Beata Szulc

Close Menu